ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

โครงการอบรม การใช้งานและการปรนนิบัติบำรุงเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ และตู้เก็บวัคซีนพลังงานแสง

กคพ.พบ. เปิดโครงการอบรม การใช้งานและการปรนนิบัติบำรุงเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ และตู้เก็บวัคซีนพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ได้สำเร็จไปได้ด้วยความเรียบร้อย

กคพ.พบ.ได้เปิดอบรมการใช้และปรนนิบัติบำรุงเครื่องแพทย์ ให้กับ พัน.สร.พล

กคพ.พบ.ได้จัดอบรมการใช้และปรนนิบัติบำรุงเครื่องนึ่งทำลายเชื้อและตู้เย็นเก็บวัคซีน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ พัน.สร.พล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มขีดความสามารถ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ใช้งาน สป. ในวันที่ 20 พ.ย.2558 เวลา 0800 - 1600 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ พัน.สร.พล เข้าร่วมการอบรม หน่วยละ 2 นาย ในวันและเวลาดังกล่าว

การอบรมเครื่องมือสอบเทียบ จากบริษัทไอโซเทค

การอบรมเครื่องมือสอบเทียบและแนะนำเครื่องมือสอบเทียบเครื่องใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาานและตอบสนองความต้องการของ รพ.ค่ายต่างๆ จากบริษัทไอโซเทค

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ ซ่อมบำรุงและสอบเทียบ รพ.ค่ายจิรประวัติ

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ ซ่อมบำรุงและสอบเทียบ รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.นครสวรรค์

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

ค่านิยมหลัก 11 ประการ ผบ.ทบ.

ค่านิยมหลัก 11 ประการ ผบ.ทบ.

แผนปฏิบัติราชการกรมแพทย์ทหารบก

แผนปฏิบัติราชการกรมแพทย์ทหารบก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี(2555-2559) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555